Zoek een familiebericht

Uitgebreid zoeken

Legal Disclaimer

De gegevens van deze website zijn bedoeld voor informatieve en niet-commerciële doeleinden. Het gebruik ervan is voor eigen risico.

De Varu kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website of het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer de Varu verwittigd wordt van fouten of onvolledigheden van gegevens, dan zal de Varu onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, bijvoorbeeld met behulp van zoekinstrumenten, is de Varu niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites.  De Varu kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze site.

De Varu is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.